24/9/12

ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ 26/9/12 Η ΣΥνέλευση ΒΑσης ΤΕχνικών Κινηματογράφου & Τηλεόρασης (ΣΥ.ΒΑ.ΤΕ.Κ.Τ.) καλεί όλους & όλες στην γενική απεργία 26/9/12 & ώρα 11:30 στο Μουσείο.

Παλιοί και νέοι εργαζόμενοι του χώρου, έχοντες και μη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, έλληνες και μετανάστες, όλοι μαζί!14/9/12

ΝΕΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 16/9/12

Νέα συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 16/9/12 & ώρα 17:00 στη ΣΒΕΟΔ.
Διεύθυνση: Ομήρου Σκυλίτση 10 & Πλαπούτα, Εξάρχεια

χάρτης εδώ